Kalendář akcí pro rok 2018 - 2019

Všechny akce, termíny a fotky ze školního roku 2018- 2019

kdy?kde a co?o čem?fotky?
září
13.9. Žabičky Kouzelný les -
26.9. celá školka FARMAPARK - Soběhrdy, příchod dětí do 8 hod., návrat v 16 h. -
-
-
říjen
3.10. od 10 hodin divadlo Princezna na hrášku -
15.10. - 19.10. ŠVP - Žabičky ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - MILÍŘE -
23.10. Motýlci Tanečně pohybová dílna na téma "DOMOV" v herně MŠ. (11h.) -
31.10. Motýlci DIVADELNÍ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ "MEZI NÁMI" od 10,15 hod. - Divadlo Jatka 78, Praha 7 ZRUŠENO z organizačních důvodů -
listopad
5.11. celá školka - Karneval Karneval v jednotlivých třídách. (dopolední akce) -
5.11. SVĚTLUŠKOVÝ PRŮVOD od 16.30 hod. sraz před školkou, cesta za pokladem se světýlky ZRUŠENO z organizačních důvodů -
6.11. Žabičky PODZIMNÍ ZAHRADA. Program EVVO na Komunitní zahradě Kotlaska (9.30 h.) -
7.11. od 10:30 hodin divadlo Z písničky do písničky -
12.11. od 8:30 hodin celá školka Podzimní fotografování -
13.11. Motýlci - ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM DIVADLO. O Balynce, dobrém štěněti a živý Betlém, příchod dětí do 7:15 h. ZRUŠENO z organizačních důvodů -
14.11. cela školka KRMIT SKŘÍTKY POVOLENO. Program EVVO . (10.30 h.) -
19.11. Motýlci PODZIMNÍ ZAHRADA. Program EVVO na Komunitní zahradě Kotlaska (9.30 h.) -
21.11. Motýlci, Žabičky,Berušky MULTIKULTURNÍ DEN - Bedýnky příběhů, výtvarně - jazykové hry, pohybové a taneční hry. -
28.11. Žabičky a Berušky VÝLET DO MUZEA BETLÉMŮ NA KARLŠTEJN - NÁVŠTĚVA MUZEA SPOJENÁ S VÝROBOU MARCIPÁNOVÉHO BETLÉMU V HRAVÉ DÍLNIČCE - příchod dětí do 7. 30 h., návrat v 16 hod. -
-
prosinec
03.12. Celá MŠ Učíme se čistit zoubky. Edukativní interaktivní program pro předškolní děti. Začátek v 9.30 h.
05.12. celodenní vánoční výlet s mikulášskou nadílkou Zámek POTŠTEJN - příchod dětí do MŠ v 7.30 h., návrat v 17 h. Do batůžku připravte náhradní oblečení. Strava a pití zajištěna MŠ.
12.12. Vánoční dílničky Dílny začínají od 15 hod. - vánoční tvoření rodičů s dětmi v jednotlivých třídách školy.
12.12. divadlo Legenda o hvězdě
.
.

leden

9.1. PŘEDŠKOLÁCI ŽABIČKY A MOTÝLCI ZAČÁTEK PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE - DOPLŇUJÍCÍ ŠVP ŠKOLY TÉMA: 1) JAK SE MÍT DOBŘE - " TŘI BRATŘI A ZAKLETÁ PRINCEZNA" - děti se seznámí s vysvětlením pojmu "mít se dobře" jako pojmu duševní, tělesné a sociální pohody (uvedou příklady) - děti se naučí určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný - děti navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme, kdy se máme, či nemáme dobře
16.1. PŘEDŠKOLÁCI ŽABIČKY A MOTÝLCI PRIMÁRNÍ PREVENCE - TÉMA: 2) NEBEZPEČÍ ODHOZENÝCH JEHEL A STŘÍKAČEK „Jak si děti hrály se stříkačkami“ děti se seznámí s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami děti vysvětlí, jak se vhodně zachovat při nálezu těchto předmětů.
23.1. od 10:00 hodin divadlo v MŠ O zlaté rybce
30.1. PŘEDŠKOLÁCI ŽABIČKY A MOTÝLCI PRIMÁRNÍ PREVENCE - TÉMA 3) NEBEZPEČÍ OD CIZÍCH LIDÍ – „Kůzlátka“, „Jak se Vojta styděl“ děti se seznámí s riziky kontaktu s neznámými lidmi , děti uvedou příklady rizik plynoucích z tohoto kontaktu ,děti vysvětlí, jak se vhodně zachovat při kontaktu s neznámými lidmi , děti rozliší mezi neznámými lidmi a známými svých rodičů
-
únor
4.2. Motýlci od 10 hodin DIVADELNÍ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ "POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH" - Divadlo Jatka 78, Praha 7
5.2. celá školka Masopustní Karneval v jednotlivých třídách
6.2. PŘEDŠKOLÁCI ŽABIČKY A MOTÝLCI PRIMÁRNÍ PREVENCE - TÉMA 3) VIRTUÁLNÍ LÁKADLA
13.2. od 10:00 hodin divadlo v MŠ Doktorská pohádka
14.2. Předškoláci od 8.00 Test školní zralosti v dopoledních hodinách( jen individuálně přihlášené děti se souhlasem rodičů) Děti, které budou plavat,budou testovány po obědě.
14.2. Přednáška a konzultace pro rodiče předškolních dětí Po přednášce možnost individuálních konzultací a výsledků testů. Začátek v 16 hod. -
26.2. Motýlci a Žabičky DIVADELNÍ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ - KD KRAKOV "VESELÉ TANEČNÍ"příchod dětí do MŠ 7:30 hod. ZRUŠENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ -
27.2. PŘEDŠKOLÁCI ŽABIČKY A MOTÝLCI PRIMÁRNÍ PREVENCE - TÉMA4) EMOCE -
-
březen
4.3. od 13:30 hodin MOTÝLCI MOTÝLCI zpívají a tančí seniorům -
6.3. od 10:30 hodin divadlo v MŠ Šel zahradník -
15.3. Motýlci a Žabičky DIVADELNÍ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ - KD KRAKOV "VESELÉ TANEČNÍ"příchod dětí do MŠ 7:30 hod. -
-
-
duben
4.4. 14.00 - 16.00 HOD DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -
8.4. od 8:30 hod. celá školka JARNÍ FOCENÍ
10.4. od 10:00 hodin divadlo v MŠ Doleva - doprava
17.4. Velikonoční dílničky od 15.00 - 17.00 hod v MŠ - velikonoční tvoření prarodičů, rodičů s dětmi
-
květen
6.-7.5. od 13:00 - 17:00 hod. Zápisy dětí do MŠ
15.5. od 10:30 hodin divadlo v MŠ Plecha a neplecha
-
červen
-
-